Industrieel Erfgoed

Educatieve serie over de geschiedenis van belangrijke Nederlandse industrieën, a.d.h.v. industriële monumenten. Per aflevering staat het reilen en zeilen van een tak van industrie of nijverheid centraal. Presentatie: Karel Loeff.

Categorie:  TV
Opdrachtgever:  Teleac/NOT
Project:  Industrieel Erfgoed